Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu

yaklaşan bayram

yaklaşan bayram

YAKLAŞAN BAYRAM . . .

Yaklaşmakta olan kurban bayramı münasebetiyle, sizlere 2 önemli konuda hatırlatma yapmak istiyorum.

İlk hatırlatma, Barınaktaki canlarımızla ilgili. Bayram tatili boyunca gözetimsiz ve görevlisiz kalacak barınaklarımızı, lütfen bayram tatili boyunca, ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Kafesler arkasında kilitli kalan, yiyeceği yemeğe ve suya ancak insan vasıtasıyla ulaşan canlarımızı, açlıkla ve susuzlukla hatta ölümle boğuşur halde bırakmayalım. Barınaklarda yaşadıkları eza, cefaya (Yedikule Hayvan Barınağını, Tuzla Rehabilitasyon Merkezini ve Üsküdar Barınağını muaf tutuyorum) bir de açlık ve susuzluğu eklemeyelim.

Bugüne kadar dönem dönem yaşanan 9 günlük bayram tatilleri sonunda, onlarca canımız barınaklarda bu yüzden öldü. Bu sene de aynı vurdumduymazlığı ve sorumsuzluğu yaşamayalım. İnsan eli ile kafesler arkasına kilitlenen bu hayvanları, adeta birer eşya gibi orada unutmayalım! BAYRAMDA BARINAKLARIMIZI SAHİPSİZ BIRAKMAYALIM!

İkinci hatırlatmayı kurban kesimi ile ilgili yapmak istiyorum.

İl Müftüsü Sayın Burhan İşliyen’in kurbana ilişkin “…Kurban mali bir ibadettir. Dinimizin belirlemiş olduğu ölçülerde kurban kesme imkanına sahip olan Müslümanların kurban kesmeleri üzerlerine vaciptir. Kurban kesme imkanına sahip olamayanların ise kurban kesme mükellefiyetleri ve sorumlulukları yoktur. O sebeple her hangi bir sıkıntıya girmeleri, ‘ben kesemedim, bu ibadeti yapamadım’ şeklinde bir rahatsızlık duymaları söz konusu değildir…” şeklindeki beyanını da bir kez daha hatırlatmakta büyük fayda görüyorum.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca: Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılmalıdır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanması esastır.

Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi ve ehliyetli kişiler tarafından kesim yapılması esastır.

Kurbanların eziyet verilmeyecek şekilde ve kesim tekniğine uygun olarak kesilmeleri için gereken tedbirlerin alınması gerekir.

Kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması yanında, temizlik, sağlık ve güvenliklerine özen gösterilmesi ve hayvanların uygun vasıtalarla ve eziyet edilmeden taşınması gerekir. 

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına müdahalede bulunmak KESİNLİKLE YASAKTIR.  İhlali suç teşkil etmekte olup hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır.

Yukarıda hep fazla eziyet vermemekten ve en az acıyı çektirmekten bahsettim. Bu anlamda, bunu sağlamanın en doğru yolu; ACISIZ KESİMDİR.

Hayvana fazla eziyet vermemek (ölüm acısını azaltmak) maksadıyla, kesim esnasında hayvana elektroşok uygulamanın, hayvanın kurban olarak kesilmesine engel ayıplardan sayılmadığını, din adamları da kabul etmektedir.

Çarpıcı gerçek, 1993 yılından beri bütün Avrupa Birliği ülkelerinde, kesimin, bayıltılarak yapıldığı, bizim Ülkemizde uygulanan kesim yönteminin, Avrupa Birliği Ülkelerinde yasaklanmış olduğudur.   

Bizim ülkemizde, kesim, hayvanların direk boğazı kesilerek gerçekleştirilmektedir. Hayvanın duyduğu acı dakikalarca sürmekte, hayvan yerde hareketsiz yatmaya başladığı zaman bile hayvanın bilinci hala açık olduğundan acı duymaya devam etmektedir. Ta ki beyin ölümü gerçekleşinceye kadar bu acı hissi dinmemekte, hayvan on dakikaya kadar uzayabilen bu süreçte tarifi mümkün olmayan acı çekmektedir.  

Bu nedenle, hayvanın bir an önce bilincini kaybetmesi, büyük önem taşır. İslam dininde, hayvanın ölmeden önce kesilmesi esastır ki bu elektroşok ile kesimde; hayvan ölmemekte,  sadece bilinci kapandığı için acı duymamaktadır. Hatta böylelikle, daha çok kan kaybettiği de bir gerçektir. Bu şekilde gerçekleştirilen kesim de asla İslam dinine ters düşmemekte, Diyanet de, bu şekilde kesimin yapılabileceğini söylemektedir.   

Kısaca; 1- Kesim, hayvana en az acı verecek şekilde, asla eziyete dönmeden,                                                                                      

2-Ehil bir kişi tarafından, hatta elektroşok ile bilinci kapatılarak gerçekleştirilmelidir.

Yukarıda belirtilen bütün bu yasal düzenlemelerin ve tıbbi açıklamaların yanı sıra dinen de; Kurban keserken özellikle hayvana sıkıntı vermemeye dikkat edilmelidir. Şehirlerde gördüğümüz ve hayvanların itilip kakılarak, dövülerek kurban edilmesi vahşiliktir, İslam ahlakına da asla sığmamaktadır. Böyle eziyet eden insanlar, günah işlemiş sayılırlar. Bu bayram vesilesi ile Müslümanlar, hayvana nasıl şefkatle davranılacağını gösterme şansı yakalarlar. Bu şansın kaçırılmaması ve Müslümanın merhameti ve diğerlerinden farkı gösterilmelidir.

Bu bayram ritüeli, temiz bir şekilde gerçekleşmeli ve insanları tiksindirmemelidir. Şehirlerde gördüğümüz manzaralar, Müslümanlığın belirtileri değildir. Allah her şeyin ihsan ile yapılmasını şart koşmuştur, bunu unutmamak gerekir.

Benim tercihim, arzum ve hayalim, bir gün hiç bir sokağında kurban kesilmeyen bir ülkede yaşamak.

Bu nedenle, öncelikle daha az kesimin yapılacağı, insanlık dışı vahşet görüntülerinin yaşanmayacağı, boğazın kırmızıya boyanmayacağı, bütün kesimlerin önceden tespit edilmiş kapalı yerlerde hatta ACISIZ bir şekilde gerçekleştirileceği, barınaklardaki hayvanların ihmal edilmeyeceği merhamet ve şefkat dolu bir bayram temenni ediyorum.

                                                                                         Av. DENİZ TAVŞANCIL KALAFATOĞLU

                                                                                       İSTANBUL BAROSU

                                                                            HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU                                                                                                             BŞK. YRD.

Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu

More in Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu

 • Anne ve babalara, özel ve önemli bir rica

  Sizlerden, hem bir hukukçu hem bir anne olarak, özel ve önemli bir ricada bulunmak istiyorum. Bugün, çocuklarımızın...

 • Hayvan Tecavüzleri Karşısında Ne Yapılmalı ?

  Ülkemizde hep var olan ve artarak süre gelen hayvan tecavüzleri, son günlerde, medyaya ve facebook/ instagram sayfalarına...

 • Dünya Hayvanları Koruma Günü

  Bu ay, Ekim ayındayız. Gerek 4 Ekim, gerek 15 Ekim, bizler için, hayvanlarımız için önemli ve özel...

 • şikayet mercileri hakkında yeni bilgiler

  YENİ BİR DEĞİŞİKLİĞE KADAR ŞİKAYET MERCİİLERİ         Bilindiği üzere, bazı bakanlıklar yapısal olarak değiştirildi. Bakanlıkların yapıları değiştirilince, sorumlu oldukları alanlarda da değişiklikler yapıldı. Bunun akabinde de şikayet/talep başvuru merciileri değişti.               Bu nedenle özellikle bizi ilgilendiren 5199 sayılı Kanunla ilgili aykırılıkların şikayeti ve takibi için eski ve yeni (değişen) bakanlıkların hangileri olduğunu ve yapılacak başvuru mercilerini...

 • yeni borçlar kanunu hayvan bulunduranın sorumluluğu

  YENİ BORÇLAR KANUNUNDA HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU Son zamanlarda medyada ciddi anlamda bilgi kirliliği yaşanmakta; Hayvan severler ve hayvan sahipleri yine korkutulmaya çalışılmaktadır. Medyada bu konuyla ilgili yer alan haberler; “…Hayvanınız yan bahçeye girerse, komşunuz öldürebilecek…” “…Nasıl teröristler etkisiz hale getirildi deniyorsa, yasa da hayvanınız yan bahçeye girerse etkisiz hale getirilir diyor…” şeklinde...

 • panter emelle söyleşinin ardından

  İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, 11 Şubat 2012 tarihinde Sayın Emel Yıldız, namı diğer Panter Emel ile...